Přeskočit na obsah
https://strediskorm.cz/wp-content/uploads/2023/07/skaut_logo.png

STŘEDISKO ŘEHOŘE MENDLA BRNO

ODDÍLY STŘEDISKA

Jaké oddíly tvoří naše středisko?

4.D BRNO "JEŠTĚRKY"

Jsme dívčí oddíl působící ve středu Brna. Máme malinkou, zato však útulnou klubovnu. I pro to rády poznáváme skauting, jak jen se dá všude, kde jsme. Jezdíme na různé výpravy, výlety a nejraději se každoročně setkáváme na táboře. Žádná akce se u nás neobejde bez smíchu, zpěvu a hodně dobrého jídla.

https://strediskorm.cz/wp-content/uploads/2023/11/367186988_1482911545834085_8696502313266939213_n.png
https://strediskorm.cz/wp-content/uploads/2023/07/Logo2-barevne-279x300-1.png

41. ODDÍL BRNO

Jsme smíšený oddíl pro všechny věkové kategorie. Naše klubovna se nachází v Brně v Masarykově čtvrti. Naše akce se na Brno ale rozhodně neomezují. Jezdíme na výlety a vícedenní výpravy kam až nám to doprava umožní. Náš oddíl má svéráznou, ale sympatickou osobnost, kterou stojí za to poznat.

93. ODDÍL TUŘANY

Jsme smíšený oddíl a scházíme se v Tuřanech. Máme 8 družin různého věku. V oddíle máme talenty všeho druhu, příroda, sport, technika, rukodělky. Naše členy najdete nejčastěji někde venku v činorodém ruchu.

https://strediskorm.cz/wp-content/uploads/2023/07/Logo2-barevne-2-279x300-1.png
https://strediskorm.cz/wp-content/uploads/2023/11/400207023_2606588969508287_3727692204295132444_n.png

95. ODDÍL MODŘICE

Jsme smíšený oddíl a scházíme se v Modřicích. Naše družiny se skládají od benjamínků až po rovery a rangers. Rádi poznáváme nové věci a kraje, hrajeme si, ale ze všeho nejraději si vaříme na neobvyklých místech a zdrojích ohně.

KMEN DOSPĚLÝCH

Jsme skupina dospělých, kteří již svou práci v oddílech odvedli, přesto chtějí i nadále pomáhat našim oddílům a středisku dle jejich potřeb a našich možností.

https://strediskorm.cz/wp-content/uploads/2023/07/skaut_logo.png

Naše středisko vzniklo na jaře roku 1968 na Starém Brně, v prostorách augustiánského kláštera, kde v minulosti působil jako opat i světoznámý vědec, zakladatel nauky o dědičnosti, Gregor Mendel. Středisko sdružuje oddíly převážně křesťansky zaměřené. Ve všech dobách však byli členy střediska skauti s různým vztahem k víře, aniž by byli ti či oni nějak znevýhodňováni.

Fakturační údaje

Celý název: Junák – český skaut, středisko Řehoře Mendla Brno, z. s.
Kontaktní e-mail: vedouci@strediskorm.cz
IČO: 62 157 400
Sídlo: Kampelíkova 124/13, Stránice, 602 00 Brno
Vůdce střediska: ŠVAŘÍČKOVÁ ALENA
Číslo účtu: 2100791144 / 2010 (Fio banka)
Počet registrovaných členů: 266 (rok 2023)

VEDENÍ STŘEDISKA A ODDÍLŮ

https://strediskorm.cz/wp-content/uploads/2023/11/IMG_3258.jpg

Alena Švaříčková - Kloky


Vůdkyně střediska

Telefon: +420 734 640 630

Telefon: +420 734 640 630

https://strediskorm.cz/wp-content/uploads/2023/11/DSC09405-1-scaled.jpg

Erik Nepevný - Cedník


Zástupce vůdkyně střediska

Telefon:

Telefon:

https://strediskorm.cz/wp-content/uploads/2023/11/IMG_3261.jpg

Nela Mlčochová - Opice


Vůdkyně 4. oddílu

Email: opi@skaut.cz

Telefon:

Email: opi@skaut.cz

Telefon:

https://strediskorm.cz/wp-content/uploads/2023/12/Obrazek-WhatsApp-2023-12-05-v-19.03.18_d817f4cb.jpg

Jan Forejtník - Kecal


Vůdce 41. oddílu

Telefon:

Telefon:

https://strediskorm.cz/wp-content/uploads/2023/11/jirka-pasovka-scaled.jpg

Jiří Dorazil - Alex


Vůdce 93. oddílu

Email: alex@skaut.cz

Telefon:

Email: alex@skaut.cz

Telefon:

https://strediskorm.cz/wp-content/uploads/2023/11/IMG_3257.jpg

Jana Frimmelová - Fufí


Vůdkyně 95. oddílu

Telefon:

Telefon:

https://strediskorm.cz/wp-content/uploads/2023/11/IMG_3262.jpg

Jana Godarová - Ellie


Vůdkyně kmene dospělých

Telefon:

Telefon:

Plánované akce

Pořádáme

https://strediskorm.cz/wp-content/uploads/2023/11/IMG_3263-1.png

Betlémské světlo

Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa.

Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti.

Rádcovský kurz Perun

RK Perun je určen všem stávajícím i budoucím rádcům a rádkyním mezi 13 a 15 lety.

Cílem kurzu je připravit rádce a rádkyně na vedení družiny, seznámit je s možnými úskalími a problémy, se kterými se budou potkávat a naučit je jim předcházet.

Klademe velký důraz na praxi – jak v rovině vědomostí a zkušeností, které účastníci získávají, tak ve způsobu jejich předávání.

https://strediskorm.cz/wp-content/uploads/2024/05/Perun_logo.png
https://strediskorm.cz/wp-content/uploads/2023/11/zbdb_2017_logo.png

Z Brna do Brna

Pochod „Z Brna do Brna“ je pěší pochod, který začíná v pátek večer a končí v sobotu večer, trvá tedy 24 hodin. Celá trasa měří přibližně 100 kilometrů, pro každý ročník je připravena trasa nová a je až do pochodu tajná. Můžeš ji ujít celou, nebo její část. Můžeš si tak vyzkoušet, co zvládneš. Na startu se můžeš těšit zpravila na nějaký upomínkový předmět s logem pochodu, pokud dorazíš až do cíle, potvrdíme výsledek Tvého snažení diplomem.