Středisko Řehoře Mendla Brno


Hlavní menu

Skautská pouť do Křtin

 

24. 4. 2010

 

Hnědá šestka - 91. oddíl
Abychom si této pouti užili, raději jsme vstali o hodinu dříve a už o půl deváté jsme v Adamově byli na počátku našeho rytířského putování se sv. Jiřím do Křtin. Za chvíli už plnily obě soutěžící skupiny, vytvořené z takřka kompletní Hnědé šestky, první úkoly. Celkem jich na téměř třináctikilometrové cestě bylo nachystáno na jednotlivých stanovištích dvanáct. A s hrdostí se musíme pochlubit, že se nám podařilo splnit všechny úkoly, což kromě nás se podařilo už jen asi třem dalším skupinkám. Poznávali jsme podle vůně různá koření, poslepu procházeli vyznačenou trasou, zkoušeli svoji paměť, přenášeli kouzelnou vodu, golfovými holemi přepravovali žhavý kámen, bojovali se zlými rytíři, poznávali ptactvo, překonávali propasti po lanových lávkách, podle hmatu poznávali různé předměty, ošetřovali raněné, jeli na kole záludným terénem, přemýšleli, jak jít bez použití noh. Pravda, ne všude se nám dařilo, ale bavilo nás to. Navíc krásné počasí, krásná jarní příroda, spousta kytiček kolem (sasanky, jaterníky, dymnivky, kopytníky, prvosenky, orseje, devětsil, šťavel, modřenec, fialky – kolik si asi z nich kluci zapamatují). Také jsme byli v jeskyni, natáčela nás televize Noe, pochutnali si na klobásách. Ale protože to byla pouť, tak také nechyběly bolavé nožičky, únavná stoupání do kopce, vedro či překonávání dalších sto a jedné útrapy. Vlče se ale nepoddá samo sobě a tak jsme šťastně dorazili až k Panně Marii do Křtin, kde jsme měli poutní mši svatou. Potom jsme ještě vyslechli vyhlášení výsledků (možná trošku se smutkem, protože i přes naše velké úsilí vyhráli přece jen ti trošku starší a šikovnější) a už jsme v přeplněném autobuse směřovali domů, když objednaný posilový spoj jaksi nedorazil.
A pro úplnost nutno dodat, že náš oddíl přece jen nedopadl v soutěži vůbec špatně – může nás těšit, že putovní trofej, kterou před rokem v Tišnově získala Hnědá šestka, si odnesla tentokrát smíšená vlčácko-skautsko-roverská hlídka naší Jednadevadesátky, další skautská hlídka našeho oddílu byla třetí.

Vašek, 91. oddíl

 

Kamzíci - 72. oddíl
Letošní skautská pouť nás přivítala nádherným počasím. O to užasnější bylo putování z Adamova do Křtin nádherným Křtinským údolím. Celá spousta zajímavých stanovišť a tři návštěvy jeskyní (Jáchymka, Býčí skála a Kostelík) dodaly pouti správnou atmosféru. Celí od bláta a spálení jarním sluníčkem jsme dorazili do Křtin na poslední chvíli, abychom se schladili v tamním poutním chrámě. Pozdní oběd jsme odložili až po mši svaté, kterou celebroval generální vikář P. Jiří Mikulášek. Cesta domů byla poněkud náročnější než obvykle, jelikož extra objednaný posilový spoj nedorazil a tak jsme se museli všichni natlačit do jediného řádného linkového 201 autobusu, což se ne zcela bezezbytku podařilo.
Zapsal: Vodík

 

Jestřábi - 72. oddíl
Skautská pouť do Křtin pro nás začala v sobotu před kostelem v Žebětíně. Odtud jsme odjeli na nádraží a potom vlakem do Adamova. Zde jsme dostali šifru a ta nás zavedla na začátek pouti. Putovali jsme krásnou krajinou kolem potoků a říček, přez jeskyně do Křtin. Po cestě bylo mhoho zajímavých stanovišť, z nichž některých jsme se zůčastnili. Nejvíc nás asi bavil souboj s rytíři, za nejnáročnější bych asi označil posílání tenisáku kolem kopce florbalkou. Vlezli jsme taky do dvou jeskyní, a ta první opravdu stála za to. Pouť se nám všem líbila, jen byla poněkud náročná, co se vzdálenosti týče. nakonec jsme ale úspěšně pozbírali i ty, co únavou padli v půlce cesty na zem a došli do kostela. Mši jsme stihli tak akorát, pak jsme si dali párek na trávníčku před křtinskou galerií a odjeli busem domů.

Zapsal: Žižka, 72. oddíl


Vedení 72. oddílu
Byla to moc krásná pouť. Po příjezdu na Mendlák nás překvapila výluka šaliny č.1. Abychom stihli vlak, museli jsme zvolit náhradní variantu. Šalinou na Pekařskou a pěšky přes Denisovy sady na Hlavák. Pak proběhla už pohodová cesta do Adamova, kde byl u kostela start putování. Jako vedení jsme se přidali k jednotlivým družinám jako dozor. Během cesty jsme se setkávali na stanovištích s různými úkoly, které kluci zdárně či méně zdárně překonali. Bohužel s vlčátky jsme museli několik stanoviť přeskočit, neb nás tížil čas mše v 15.00.
Za nádherného slunečného počasí jsme dorazili do Křtin, kde po tom co jsme si na sebe oblékli vše teplé, začala mše sv. Skautů letos dorazilo oravdu mnoho. Z předem přihlášených cca 300 skautů, skautek, vlčat i světlušek se nakonec vyklubalo celkem 450 putujích osob. Organizátoři ale vše zvládli, všichni zdárně doputovali a zúčastnili se mše sv.
Po mši sme si dali k obědu buřtíka, a čekali na asutobus k odjezdu domů. Někteří odjížděli svými autobusy. Byl objednán u IDSJMK posilový autobus ze Křtin do Brna, pro ty co jsou z Brna. Nicméně posilový autobus nedorazil a muselo se nás do autobusu nacpat co nejvíce do běžného linkového autobusu 201. Autobus praskal ve švech a venku stále ještě čekali. Bohužel všechny nenaložil a někteří museli zůstat o hodinu déle. Nakonec však jsme dotazili v pořádku a nyní už jen vzpomínáme na krásný zážitek.

 

26. oddíl

Pouť začala v Adamově, kde se sešlo plno oddílů. V každém oddílu byli děcka i rádci, roveři,… . Každá skupina dostala průvodku, do které se zapisovaly body či časy. Na každém stanovišti jsme si přečetly příběh a poté jsme plnily úkoly. Takto jsme došly na místo. Došly jsme až do Křtin. Tam jsme si chvilku odpočaly a za chvíli byla mše. Po mši si každý mohl dát klobásu a Müsli tyčinku.Poté následovalo vyhodnocení. Byly 2 kategorie – starší a mladší. 1. místo ve starší kategorii vyhráli svišti z 91. oddílu a 1. místo v mladší kategorii vyhrál 26. oddíl. Cena byl volejbalový míč, kalendář, propisky a nějaké sladkosti. Ceny předával pan Stanislav Juránek, který také vítězům pogratuloval. Poté jsme nastoupily do autobusu, který nás dovezl až na Starou osadu. Tam jsme si zakřičely oddílový pokřik a jely domů.

Márinka, 26. oddíl


--------------------------------------------------------------------------------

Aktuality

Galerijní tramvaj