Středisko Řehoře Mendla Brno


Hlavní menu

Skautská mše k svátku sv. Jiří

Už se stalo pěknou tradicí, že se na svátek sv. Jiří – patrona skautů, sejdou skauti z Brna i blízkého okolí v některém z brněnských kostelů, kde společně oslavíme náš skautský svátek mší svatou. V letošním roce jsem se sešli 24. dubna v kostele sv. Augustina v Masarykově čtvrti. Kostel zaplněný skautskými kroji, ministranti se skautskými a vlčáckými šátky, lahodný zpěv naši střediskové scholy, úsměvy, stisky levicí, účast u stolu Páně – to byla ta nejlepší forma oslavy našeho skautského svátku. Vždyť právě takto projevená úcta k nejvyšší Pravdě a Lásce je důkazem toho, že opravdových skautů je v Brně ještě dost.

 

 

Aktuality

Galerijní tramvaj