Středisko Řehoře Mendla Brno


Hlavní menu

Naše letní tábory

 

I o letošních prázdninách většina našich oddílů strávila nějaký čas na letním táboře, aby tak uprostřed přírody vyvrcholila jejich celoroční snaha probudit v dětech touhu zdokonalovat se, něčemu je naučit, dát jim možnost pobýt mezi dobrými kamarády, kde na ně čekala spousta her, dobrodružství, zábavy, ale i práce, námahy a odříkání. Dívčí 4. oddíl byl na svém tradičním tábořišti ve Stálkově, dívčí 26. oddíl na svém novém tábořišti ve Studenci, 41. oddíl měl svůj tábor u Vratislávky, 91. a 72. chlapecký oddíl měl svoje tábory ve Valdíkově a 95. oddíl byl na pronajatém tábořišti ve Vřesovicích. Několik fotografií z našich táborů v příloze.

 

Aktuality

Galerijní tramvaj