Středisko Řehoře Mendla Brno


Hlavní menu

Křížová cesta našeho střediska - 17. 3. 2013

 

V krásné, byť poněkud větrné přírodě kohoutovických lesů se sešlo v neděli téměř 60 členů našich oddílů i s jejich rodiči, abychom při pobožností křížové cesty poděkovali za Kristovu oběť na kříži a zamysleli se nad tím, jak blízké jsou skautské zákony s Božím Desaterem.

Vašek, 91. oddíl

 

O předposlední postní neděli si naše tři oddíly, 26., 72. a 91., připravily pro své skautky, skauty, příbuzné i přátele modlitbu Křížové cesty v přírodě. Letos si ji pod patronát vzal 72. oddíl z Kohoutovic. Za podklad si zvolili Skautskou Křížovou cestu jihlavského střediska „Zvon“.
Naši pouť zahájil žebětínský pan farář a Vojťák se svou kytarou se postaral o hudební doprovod několika postními písněmi. V předčítání jednotlivých zastavení se vystřídali jak členové našich oddílů, tak i rodiče.
Trasa nás vedla, stejně jako v předchozích dvou letech, od bývalé zastávky Pisárecká ke Kamennému vrchu. Bylo vidět, že i počasí s námi sdílí zádumčivou náladu, když počáteční sluneční paprsky postupně vyměnilo za šedé mraky a studený vítr.
Zakončení křížové cesty – uložení Pána do hrobu – jsme prožili na prostranství před opravenou rozhlednou, jež, ze stran obklopena černými kmeny stromů, zdánlivě připomínala osamělou hrobku.

Je vidět, že i v dnešní uspěchané době si člověk najde čas na duchovní zamyšlení, což dosvědčuje na půl sta účastníků této pěkné akce.

Jana, 26. oddíl

 

 

Aktuality

Galerijní tramvaj